Diplomové práce

Mateřská škola, Hanspaulka

Barbara Kutašová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná budova sa nachádza v Prahe 6 na Hanspaulke. Budova má 2 nadzemné podlažia z toho jedno je čiastočne zapustené do terénu. V budove sa nachádzajú 4 herne každá pre 21 detí a jedná spoločná herňa. Celkovo je budova navrhnutá pre počet detí 84.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.