Diplomové práce

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

Ondřej Ženožička

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.