Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ OBJEKT V PRAZE - VRŠOVICÍCH

Jan Ondrák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.