Diplomové práce

Rekonstrukce bloku obecních budov, Mečeříž

Alena Rákosníková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.