Diplomové práce

NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC

Alena Rákosníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.