S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

REVITALIZACE ZÁMKU V PŘÍČOVECH

Anežka Forejtová

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem práce je revitalizace zámeckého areálu v obci Příčovy nedaleko Sedlčan. Při práci je kladen důraz na citlivou obnovu historicky cenného objektu zámku a dochované sýpky. Součástí práce je návrh novostavby v bezprostřední blízkosti historicky cenných staveb a revitalizace přilehlých částí areálu. Druhou částí je prohloubení současného stavebně historického poznání o nálezy a jejich interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.