Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI

Jozef Kamarás

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu bývalé plzeňské papírny, kterou obtéká řeka Radbuza. Území je charakteristické svým industriálním rázem. Projekt řeší urbanistické směřování tototo území a stavební program budov nových i rekonstruovaných.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.