Závěrečné práce

SENIOR PARK ŠATOVKA, PRAHA 6

Zachariášová Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem je vybudovat místo pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk, doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. Součástí projektu je také revitalizace usedlosti Šatovka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.