Diplomové práce

KOKOŘÍNSKÝ DŮL - REHABILITACE AREÁLU V PODHRADÍ

Pavlína Šilhánková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je nastínit možnosti revitalizace dříve vyhledávaného rekreačního areálu v Podhradí. Dnes zdevastované stavby se nachází ve stále atraktivní lokalitě v centru Kokořínského dolu, na rozcestníku turistických tras s přímou návazností na hrad. Malebná krajina CHKO Kokořínsko vyzývá k citlivému řešení a vhodnému navázání nových tvarů ke krajinným prvkům okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.