Diplomové práce

REVITALIZACE FARY V BLANSKU U KAPLICE

Anna Piskáčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova areálu fary v Blansku u Kaplice. Areál fary má v návrhu sloužit jako zařízení terapeutické komunity pro drogově závislé. K původní historicky cenné faře se sýpkou a stodolou je dostavěna hmotově podobná budova pro dosažení potřebné kapacity prostor. Návrh citlivě doplňuje hodnotný komplex obytných i hospodářských budov fary.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.