Diplomové práce

ZNOVUNAVRŽENÍ ŽIHELSKÉHO NÁMĚSTÍ A NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNÝCH PROSTOR PODÉL ŽIHELSKÉHO POTOKA

Soňa Orčíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.