Výstava ateliérových prací

Bývanie Na Dolinách

Bc. Barbora Popaďáková

Anotace

Vo svojom projekte som sa snažila vytvoriť jednoduchú a zároveň efektívnu variantu bývania, ktorá by bola dostupná a kde by obyvatelia našli komfort v kvalitnom priestore. Objem budovy som zjednodušila vysadením schodísk a kolektívnych priestorov von v podobe pavlačí, čím som obmedzila presýtenie komunikačnými jadrami a umožnila využitie týchto priestorov v prospech bytov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.