Diplomové práce

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR

Matouš Loskot

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, kde se propojují aktivity dopravní, obchodní a také administrativní. Jsou aktualizovány prostorové požadavky dopravního uzlu a v rámci přeměny je nádraží lépe zapojeno do organismu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.