Závěrečné práce

Revitalizace areálu bývalého pivovaru v Buštěhradě

Bc. Jan Müller

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrat společenského života do centra města, jako tomu bylo v období první republiky. V areálu je obnovena funkce výroby, nejedná se však o výrobu piva, nýbrž destilátu whisky. Nápoje, u něhož se zpracovávají shodné suroviny, a až do samotné destilace je proces výroby téměř totožný s výrobou piva. Objekty sladovny i hvozdu opět plní svůj původní účel, vložený novotvar v nejjižnější části varny je přidanou hodnotou, která tvoří schránku pro umístění destilačních kotlů, povyšujících výrobu na vznik exkluzivního produktu. Palírna však nezabírá celý objekt, dům má vyčleněny prostory pro kulturu, rekreaci a obchod. Oplývá tedy funkcemi, kterými náměstí kdysi disponovalo.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.