Diplomové práce

IMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDREN

Bojana Ćulafić

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se soustředí na prozkoumání prostoru které posiluje existenční zkušenost, unikátní a rozlišovací aspekty prostředí. Dále také vyhodnocuje roli architekturi a klade důraz na rámování segmentů prostředí které jsou identifikovatelné jako smyslové a zkušenostní. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora naturálního a smyslového rozvoje dětí. Základem je stimulace kuriozity a kreativity v dětech a důraz je kladen na učení se přes vlastní smyslové zkušenosti. Tento projekt je koncipován jako centrum pro svobodný a spontánní průzkum, experimentaci a objevení které podporuje individuální talent a kreativitu. Budova se nachází na ostrově Štvanice a cílem je zvýraznit a zlepšit kvalitu tohoto místa přes zachování originální duše a esenciálních charakteristik.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.