Závěrečné práce

NOVÁ STÁTNÍ OPERA V PRAZE

Kušiak Max

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt Nové Státní opery v Praze se nachází na Klárově pod dominantou Pražského hradu v kompozici s Rudolfinem na druhé straně řeky. Praha si zaslouží novou operu, která nebude nabízet pouze tradiční operní vystoupení, ale i její nové formy a nabídnout tak nové zážitky návštěvníkům opery.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.