Závěrečné práce

CHEB - VYSOKÁ ŠKOLA

Střecha Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem budovy pro vysokou školy J. W. Goetheho v Chebu, projektem, který má potenciál napomoci řešení regionálních problémů Karlovarského kraje. Tento kraj se potýká s několika výzvami, jako jsou omezené vzdělávací možnosti a odliv mladé a vzdělané populace. Absence veřejné vysoké školy v kraji představuje jednu z hlavních překážek pro jeho rozvoj. Práce má za cíl otevřít diskusi o této problematice a hledat řešení, která by přispěla ke zlepšení situace v regionu. Diplomový projekt se zaměřuje na architektonický návrh vysoké školy s pedagogickým zaměřením. S ohledem na tzv. třetí roli terciárního vzdělávání je budova navržena, tak aby mohla být multifunkčně využívána a otevřená veřejnosti. V návrhu jsou plánovány prostory pro posluchárny, seminární místnosti, specializované pracovny, administrativu, veřejné prostory a další potřebné kapacity, které umožní plnohodnotné fungování vysoké školy a její propojení s městem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.