Diplomové práce

Klekačka pro děti, mobiliář

Adéla Sovová

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.