V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Návrh interiérového mobilního prvku s využitím tradičních technologií ve zpracování dřeva

Hynek Janů

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.