Diplomové práce

Návrh interiérového mobilního prvku s využitím tradičních technologií ve zpracování dřeva

Hynek Janů

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.