S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Návrh interiérového mobilního prvku s využitím tradičních technologií ve zpracování dřeva

Hynek Janů

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.