Diplomové práce

SKLADOVACÍ SYSTÉM

Jana Svobodová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt zpracovává téma skladovacího systému do podoby inteligentních boxů s regály, které sledují množství uskladněného materiálu. Skladovací systém zjednodušuje inventarizaci firmy. Zařízení je napojeno na počítačovou evidenci firmy a nabízí tak rychlý přehled o stavu zásob.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.