Závěrečné práce

MOBILNÍ PARAVÁN

Alice Strnadová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma diplomové práce Mobilní paravan pro maséry vzniklo na základě neuspokojivé nabídky na trhu. Maséři nemají vždy své vlastní prostory, ale s mobilním lůžkem cestují po firmách a přímo v jejich sídlech masírují zaměstnance. Často tedy masáže probíhají v neosobních firemních prostorech, jako jsou zasedací místnosti, prázdné kanceláře nebo kumbály bez oken. Obsahem mojí práce je návrh paravanu, který pomůže masérovi vytvořit příjemné prostředí pro masáž a klientovi poskytne alespoň nezbytnou míru soukromí při odkládání šatstva. Zároveň umožní klientovi odložit, nebo zavěsit oblečení a masérovi poskytne prostor pro uložení základního vybavení. Návrh zohledňuje nejenom estetické požadavky, ale také funkčnost výrobku s ohledem na častou manipulaci a hygienickou údržbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.