Diplomové práce

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KONSTRUOVANÁ NA BÁZI TENSEGRITY SYSTÉMU

Alena Slabá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.