Diplomové práce

VERTIKÁLNÍ MĚSTO - TOKYO

Ivana Plecháčová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.