Diplomové práce

Bydlení pro seniory, Podvinní

Vojtěch Hasalík

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.