Závěrečné práce

APLIKACE AI V DESIGNU

Zbytková Karolína

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na využití umělé inteligence (AI) v designu. Autorka analyzuje současné AI nástroje jako je ChatGPT, a jejich aplikaci ve výuce designu. Práce zahrnuje organizaci workshopu pro studenty, kde AI byla použita k řešení problémů prostřednictvím design thinking metodiky. Cílem práce je nejen zvýšit povědomí o AI mezi studenty, ale také je naučit kriticky přistupovat k těmto technologiím a efektivně je využívat v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.