Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Lucie Petrášová

Architektura a urbanismus

Anotace

Řešeným objektem je knihovna doplněná o galerii a sál. Spolu se sousední budovou dotváří a uzavírá náměstí v Kácově. Knihovna se nachází na čtyřech výškových úrovních a je částečně podsklepená, kde se nachází technické zázemí budovy. Knihovně náleží také soukromá pobytová zahrada.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.