Diplomové práce

Administrativní budova v centru Prahy

Vojtěch Klapač

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Revoluční 30 je polyfunkční objekt formálně ukončující ulici revoluční a stávající blokovou strukturu v centru hlavního města Prahy. Funkční využití objektu je administrativa, komerce a pohostinství. Objekt se skládá ze sedmi nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Obálka domu je tvořena lehkým obvodovým pláštěm s přesahujícími stínícími lamelami a zelenou střechou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.