Diplomové práce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Anna Bredová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce řeší projekt Základní školy v obci Květnice. Součástí práce je i návrh urbanismu centra obce (hmotový koncept), která je v současné době zcela bez občanské vybavenosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.