Diplomové práce

OTEVŘENÁ VĚZNICE

Tereza Chvojková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v Pernerově ulici v Karlíně. Projekt využívá nový přístup českého vězeňství ke snížení recidivy. Návrh vytváří komplex, který slouží jako výstupní oddělení uzavřené věznice, a který má napomoci vězňům ke snazšímu zařazení zpět do společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.