Diplomové práce

REKREAČNÍ AREÁL PRO ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH

Štěpán Tylš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tento diplomní projekt pracuje s pozemkem v Říčkách v Orlických horách. Existující nefunkční budovu horské chaty Perla odstraňuje a vytváří dva nové objekty. První objekt (A), restauraci a aparthotel s podzemním parkováním. Objekt (B) pak prostor pro rekreaci a práci týmů se společným prostorem a s ubytováním. Projekt vstupuje do exponované ho místa v krajině Orlických hor s respektem ke kontextu a historické situaci. Pracuje s tradičními formami střechy a s tradičním materiálem krytiny. Nově zpracována je také přilehlá křižovatka silnic a veřejný prostor při této křižovatce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.