S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

REVITALIZACE HRADU A PIVOVARU RYCHMBURK

Dominika Dašková

Architektura a urbanismus

Anotace

Diplomní projekt se zabývá revitalizací areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Obě budovy jsou nemovité kulturní památky. Projekt navazuje na záměr vedení Pardubického kraje změnit funkční využití hradu a otevřít ho pro veřejnost. Objekt přilehlého pivovaru, který je v současnosti opuštěný a chátrá, je zapojen do komplexního řešení areálu společně s hradem jako návštěvní areál včetně úpravy parteru a vegetační složky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.