Diplomové práce

VEŘEJNÝ AUTONOMNÍ TRANSPORT

Marek Horáček

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vize městské veřejné sdílené dopravy, která zapadá do nadčasového kontextu doby. Práce zahrnuje návrh vozidla respektující parametry veřejného prostředku a také vlastní představu o prostředí, pro které je vozidlo navrženo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.