Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha Dejvice

Natálie Sorokáčová

Anotace

Na pozemku v Dejvicích, kde nyní stojí budova klubovny, bylo za úkol vytvořit místo, kam ohrožené matky s dětmi mohou přijít vyhledat pomoc. Hlavním aspektem projektu je zaručit obyvatelům bezpečí, zároveň jim však poskytnou volnost a pomoc s opětovným samostatným životem. Objekt kopíruje tvarem hranice pozemku a je složen ze tří částí- soukromé, administrativní a částečně veřejné, které dohromady spojuje chodba okolo vnitřní zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková