Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha Dejvice

Phuong Thao Cao

Anotace

Mothers' Home je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům, jejich křehkým rodinám poskytuje přístřeší a pocit domova. Cílem návrhu je podpořit koncept komunitního života, budování nových vztahů a vazeb mezi obyvateli domu a zevnějším prostředím, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková