Práce ateliérů ZAN

Houby z hloubi, Coralio

Bianka Hudáková

Anotace

Obal. Zadaním bol návrh obalu do súťaže Mladý obal. Témou tohto ročníku je osobná starostlivosť. Hlavným zámerom je spríjemnenie našej každodennosti a vyzdvihnutie dôležitosti osobnej voľby.

Hra. Úlohou bolo vytvoriť hru pre 1 a viac hráčov pre obdobie karantény (nemusela však obsahovať informáciu o súčasnej nákaze, mohlo ísť len o rozptýlenie v podobe pozitívnej interakcie)

Bianka Hudáková: Houby z hloubi

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová