Práce ateliérů ZAN

Fun Palace II: Vinařství s ubytováním

Petra Školová

Anotace

Projekt nacházející se ve svahu výsypky Malého Března se zabývá vytvořením příjemného prostředí pro degustaci vín a ubytování v soukromých buňkách určených pro 2 osoby, celková kapacita je tedy 8 osob. Jednotlivé prostory jsou řešeny odděleně pro dosažení pocitu soukromí, zároveň je tento dojem podpořen zasazením objektů do terénu, jež také zajišťuje částečné splynutí s krajinou, která je v dané oblasti značně narušena. Dílčí prvky ekoresortu jsou vzájemně propojeny mlatovými cestami napojenými na stávající komunikaci. V nejbližším okolí je navržena malá vinice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD