Práce ateliérů ZAN

Domov pro osoby s PAS

Daniela Haladová

Anotace

Návrh domu respektuje složitý terén. Hmota je zalamována a kopíruje linii svahu. Jednotlivé části jsou seskupeny tak, aby navzájem propojily vnitřní a vnější prostory. Vnitřní uspořádání je přizpůsobeno životu klientů. Ke společné místnosti jsem navrhla tři pokoje, které jsou záměrně prostorově oddělené. Tyto samostatné jednotky se navzájem neruší, přesto jsou v těsné blízkosti společného dění. Díky tomuto uspořádání se denní život klientů a pečovatelů odehrává v členitém, ale zároveň přehledném prostoru, který nabízí intimitu i otevřenost. Přísun světla a výhled je umožněn z každé obytné místnosti. Okna orientovaná na sever tak poskytují tlumené denní světlo. Linie dlouhé severní fasády je rozčleněna a probíhá po hraně terénu. Sjednocují ji pravidelná okna a materiál fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. MgA. Petr Pinkas