Práce ateliérů ZAN

Aster, dům s ateliérem u Hvězdy

Mario Barra

Anotace

Aster – hvězda. Stavba souzní s různorodou zástavbou za zdí obory Hvězda, letohrádkem uvnitř, sousední vilou. Hlavním prvkem je kompaktní tvar a hmota levitující nad proskleným přízemím. V patrech, v bezpečí masivních zdí, jsou umístěny soukromé prostory pro rezidenční umělce, zatím co galerie v přízemí se otevírá kolemjdoucím.  Dům jsem navrhl tak, aby komunikoval se zdí obory, vzrostlým bukem ve středu pozemku i s neorenesanční vilou Josefa Blechy (1891), ke které se obrací západním průčelím a balkónem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.