Práce ateliérů ZAN

Náves

Vít Mádle

Anotace

Propojuji rostlou vesnickou strukturu Liboce s potřebami umělců. Navrhuji náves – rozšíření veřejného prostoru vesnice. Vzájemně se prolínající odlišné hmoty galerie, ateliéru a bydlení. Důležité jsou pro mne průhledy, výhledy a velký prostor, ale také zákoutí, útulnost a malý prostor. Hravý objekt, který bude přínosem pro své okolí a vytvoří zázemí pro dočasné bydlení a práci tří umělců.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.