Práce ateliérů ZAN

Dům s ateliérem

Nikol Stojanová

Anotace

Rodinný dům navržený pro umělce a jeho rodinu na výjimečném místě v Zahradě Kinských v Praze pod Petřínem nabízí nejen zázemí a soukromí pro život rodiny, ale také, skrze velká okna, kontakt s okolím a přírodou, která kromě krás zahrady odhaluje taktéž neobyčejný výhled na pražskou Malou Stranu. Základní princip návrhu je rozdělení obytné části a ateliéru, přičemž zůstává zachována celistvost a možnost udržení kontaktu skrze propojovací chodbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský