Práce ateliérů ZAN

Anotace

Funkčnost nestačí! Dům pro umělce interpretuje lokální kontext, solidnost, těžkost a vznešenost domů Liboce obíhajících letohrádek Hvězda. Idea solitéru nabízí přirozený vývoj domu, vybírá významné prostorové body, které se pokřivenou střechou spojují v celek. Na vnější prostředí odpovídá dům v každém směru svobodně – sloupořadím do ulice, průhledem do sadu, těžkým štítem k pokračující zástavbě. Výraz domu se s určitou nadsázkou přiznává k archetypálním prvkům venkovské neoficiální architektury. Dům slouží umělcům a má je vést k inspiraci. Každé místo v domě má specifický charakter, vertikální ateliér, plošná galerie, přehnaně velká společná zákoutí a minimální bydlení. Ve snaze vytvořit svobodný prostor balancuje účel domu mezi tvorbou, prezentací a bydlením, mezi účinkujícím a divákem.

Ondřej Fiedler_portfolio_LS 2019/2020

Ondřej Fiedler_skicák_LS 2019/2020

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.