Práce ateliérů ZAN

Dům pro umělce v zahradách Kinských

Yuliya Yukhnevich

Anotace

Dům pro umělce je postaven na Petříně a je určen k bydlení a práci. Jako umělce jsem zvolila architekta. Objekt je třípodlažní se zelenou střechou a zónou pro odpočinek. Vstup pro rodinu a návštěvu se nachází dole v 1 NP. Vstup do kanceláře pro pracovní návštěvu se nachází v 3 NP. Umístění pracovního a soukromého vstupu je navrženo tak, že se rodina ani zákazníci nebudou setkávat. Tvar domu vychází z terénního reliéfu okolí, orientace pozemku vůči světovým stranám. Přitom tvar je jednoduchý, záleží na zřetelném dispozičním řešení domů. Vnitřní prostor je spojený s krajinou velkoplošnými okny. Dům je zároveň pomocí teras spojený s terénem. Pozemek prodlouží podlaží domu, která jsou propojena schodišti. V různých podlažích pozemku a domu se nachází místa s nádherným výhledem na město.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský