Práce ateliérů ZAN

Nadační dům

Matěj Šépka

Anotace

Cílem bylo novostavbu co nejvíce oddělit od okolní velmi cenné funkcionalistické zástavby. Pro tyto účely posloužila takřka nedotčená okolní flóra, mezi kterou se nadační dům snaží co nejlépe zapadnout a to zejména svou organickou formou a přiznanou dřevěnou nosnou konstrukcí. Pravidelné šestiúhelníky, které se staly pro stavbu modulem, s ostrými rohy obdélníkových místností, do nichž jsou vsazena hygienická zázemí, vytváří drobná zákoutí, kudy může prorůstat okolní zeleň a stávat se tak pomalu součástí stavby. Celek je vynesen na šestiúhelníkových pilířích připomínajících kmeny okolních stromů. Mimo jiné disponuje nadační dům dvěma zastřešenými terasami, které nabízí výhled na centrum Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler