Práce ateliérů ZAN

Mladý obal, Hra

Ludmila Gazdová

Anotace

Mladý obal: Úkolem bylo navrhnout obal do soutěže Model Young Package 2020 na téma Personal Care aneb zabalte zdraví a krásu do obalu, který lidem zlepší den i vyléčí neduhy dnešního světa.

Hra: Navrhněte a vytvořte společenskou hru na období karantény, která pomůže k rozptýlení a navození pozitivní nálady v domácnostech.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová