Práce ateliérů ZAN

Dům pro umělce - Skicář

Kateřina Ducháčková

Anotace

Portfolio - Skicář se skládá z několik rozpracovaných modelů a návrhů, které jsem postupně upravovala a předělávala, až vedly ke konceptu finálnímu projektu. Jedná se o dům pro umělce, který se nachází v Praze 6 v Osadě Baba.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler