Práce ateliérů ZAN

Kavárna

Anna Forštová

Anotace

V prvním a druhém podlaží se nachází kavárna, v nejvyšším studentský byt. Oba vstupy jsou na jižní fasádě. Velkorysá kavárna má tři úrovně, které jsou odstupňovány po poloviční výšce podlaží a propojeny jednoramennými schodišti situovanými v jedné ose. K hlavnímu průčelí přiléhá dvoupatrový prostor s galerií, pod kterou je zádveří, bar a zázemí pro personál. Zbývající část tvoří mezipatro navazující na terén vnitrobloku, z nějž lze vyjít na terasu. Celoprosklenou jižní i severní fasádu doplňují markýzy. Schodiště do bytu vede přes předsíň do chodby ukončené koupelnou. Dvě ložnice s šatnami se obracejí na západ, hlavní obytný prostor s kuchyní na jih.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann