Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Maryia Krylova

Anotace

Jde o architektonický objekt, který se snaží vystihnout zážitek, pocity a emoce Odysseovy manželky Pénelope, která na něj čekala celých 10 let. Skládá se z platformy se schodištěm (která je i pro veřejnost) a krychle – místo na čekání, která je určena pouze pro Pénelope.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský