Práce ateliérů ZAN

SCHODODOM

Matúš Sumbal

Anotace

Stavba včelína pre 3 Langstrothové úly a taktiež pre včely samotárky je situovaná na príkrom svahu Podtatranské lúky. Pri návrhu som sa snažil vcítiť do postavy entuziastického včelára s patrične veľkou láskou k prírode, ktorý je zodpovedným občanom spoločnosti. Budova se preto dotýka svahu iba v troch bodoch a je navrhnutá z trvácnych a ľahko recyklovateľných materiálov. Po odstránení budovy zostanú iba vyšliapané chodníčky v tráve po našom včelárovi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová