Práce ateliérů ZAN

Anotace

Schodiště, které mění betonovou jizvu v krajině z překážky na průchozí pomník stále přítomné vodě, zocelovací nádrž se saunou, kolosální amfiteátr – místo bez hranic využití, v obrysech původní nádrže bývalé ocelárny. Schodiště, jako útesy dávno vyschlých moří ve vulkanických barvách - odkaz na minulou přítomnost vody s elementem ohně, šlechtícího ocel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková