Diplomové práce

Polyfunkční dům Milíčova / Štítného

Bc. Martin Bukovský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem návrhu je polyfunkční dům na prázdném pozemku na křižovatce ulic Milíčova / Štítného v Praze na Žižkově. Dům je kombinací bydlení a nebytových prostor v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.